இணை வாழ்வு: யானைகளின் மாபெரும் இடம்பெயர்வு

1. கலைக்கண்காட்சி:

2024ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 3ம் தேதி, கோயம்பத்தூரில் “இணை வாழ்வு: யானைகளின் மாபெரும் இடம்பெயர்வு” என்ற தலைப்பில் கலைக்கண்காட்சி நடத்தப்பட்டது. இந்த கண்காட்சி நீலகிரி உயிர்க்கோளக் காப்பகத்தில் மக்களுடன் இணைந்து வாழும் யானைகளை மையமாகக் கொண்டது. அழிவுப்பூண்டு (lantana camara) என்ற ஊடுருவி வளரும் தாவரத்தால் செய்யப்பட்ட யானைச் சிற்பங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டன. இந்த மர கலைப்படைப்புகள் 150 பழங்குடி கைவினைஞர்களால் உருவாக்கப்பட்டன. இந்த கண்காட்சி மனிதர்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் இடையேயான மோதலைக் குறிப்பிட்டு, காடுகளை அழிக்கும் அழிவுப்பூண்டு பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் அமைக்கப்பட்டது.

2. யானைகளின் இடம்பெயர்வு பற்றிய ஆவணப்படம்:

“இணை வாழ்வு: யானைகளின் மாபெரும் இடம்பெயர்வு” என்ற தலைப்பில் யானைகளின் இடம்பெயர்வு பற்றிய ஆவணப்படம் இருக்கலாம். அப்படி இருந்தால், அது இந்தியாவின் தெற்குப் பகுதியில் யானைகள் எதிர்கொள்ளும் சவால்கள் மற்றும் அவற்றின் வாழ்விடங்களைப் பாதுகாக்கும் முயற்சிகளைப் பற்றி பேசும்.

Check Also

முன்னாள் பிரதமர்கள் நரசிம்ம ராவ், சரண் சிங் மற்றும் வேளாண் விஞ்ஞானி எம்.எஸ். சுவாமிநாதனுக்கு பாரத ரத்னா விருது 2024 வழங்கப்பட்டது!

செய்தித்தாள்களிலும், தொலைக்காட்சியிலும் இப்போது மிகவும் பிரபலமாக இருக்கும் செய்தி இதுதான்! இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த குடிமக்கள் விருதான பாரத ரத்னா, …

Optimized by Optimole