உலகமயமாதல்: உலகெங்கிலும் உள்ள மக்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசாங்கங்களுக்கிடையேயான தொடர்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு செயல்முறை ஆகும்

உலகமயமாதல் என்பது உலகின் பொருளாதாரங்கள், பண்பாடுகள் மற்றும் மக்கள் தொகைகளுக்கு இடையே உள்ள இணைப்பு மற்றும் சார்புத்தன்மையை அதிகரிப்பதைக் குறிக்கும் ஒரு சிக்கலான மற்றும் பன்முகத்தன்மை கொண்ட நிகழ்வு. இது பல்வேறு காரணிகளால் இயக்கப்படுகிறது, அவை:

 • வணிகம்: சரக்குகள் மற்றும் சேவைகளின் சர்வதேச வர்த்தகத்தின் அளவு மற்றும் எளிமை அதிகரிப்பு.
 • தொழில்நுட்பம்: தகவல் தொடர்பு மற்றும் போக்குவரத்து தொழில்நுட்பங்களில் முன்னேற்றங்கள், இணையம் மற்றும் கொள்கலன் கப்பல் போன்றவை உலகத்தை சுருக்கியுள்ளன.
 • நிதி: எல்லைகளுக்கு அப்பால் முதலீடுகள் மற்றும் மூலதனத்தின் ஓட்டம்.
 • பண்பாடு: ஊடகங்கள், பயணங்கள் மற்றும் இடம்பெயர்வு மூலம் கருத்துக்கள், மதிப்புகள் மற்றும் கலை வெளிப்பாடுகளின் பரிமாற்றம்.
 • சர்வதேச அமைப்புகள்: உலக வர்த்தக நிறுவனம் மற்றும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை போன்ற அமைப்புகள் உலக ஒத்துழைப்பை எளிதாக்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்டன.

உலகமயமாதல் பலதரப்பட்ட தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது, நேர்மறை மற்றும் எதிர்மறை இரண்டும்:

நேர்மறை விளைவுகள்:

 • பொருளாதார வளர்ச்சி: அதிகரித்த வர்த்தகமும் முதலீடும் பொருளாதார நடவடிக்கையை ஊக்குவித்து, வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும், குறிப்பாக வளரும் நாடுகளில்.
 • குறைந்த வறுமை: அதிகரித்த வர்த்தகத்தால் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான விலை குறைக்கப்படலாம், இது நுகர்வோர்களுக்கு பயனளிக்கும் மற்றும் சாத்தியமான வகையில் மக்களை வறுமையிலிருந்து விடுவிக்கும்.
 • பண்பாட்டு பரிமாற்றம்: கருத்துக்கள் மற்றும் பாரம்பரியங்களின் பகிர்வு வெவ்வேறு பண்பாடுகளைப் பற்றிய மிகப்பெரிய புரிதல் மற்றும் பாராட்டிற்கு வழிவகுக்கும்.
 • தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம்: உலகளாவிய ஒத்துழைப்பு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகளை துரிதப்படுத்தும்.

எதிர்மறை விளைவுகள்:

 • வருமான ஏற்றத்தாழ்: உலகமயமாதல் நாடுகளுக்குள் மற்றும் நாடுகளுக்கு இடையே அதிகரித்த வருமான ஏற்றத்தாழ்வுக்கு வழிவகுக்கும், ஏனெனில் சிலர் மற்றவர்களை விட அதிக பயனை அடைகிறார்கள்.
 • வேலைவாய்ப்பு இழப்பு: வர்த்தகத்தால் வெளிநாட்டு போட்டியிலிருந்து அதிகரித்த போட்டியை எதிர்கொள்ளும் தொழில்களில் வேலைவாய்ப்பு இழப்பு ஏற்படலாம்.
 • சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு: உலகளாவிய வர்த்தக மற்றும் உற்பத்தியின் வளர்ச்சி சுற்றுச்சூழலுக்கு அழுத்தத்தை கொடுக்கலாம்.
 • பண்பாட்டு ஒருமைப்படுத்தல்: மேற்கத்திய பண்பாட்டின் பரவலானது உள்ளூர் பண்பாடுகளின் பன்முகத்தன்மையை அச்சுறுத்தலாம்.

உலகமயமாதல் குறித்த விவாதம் சிக்கலானது மற்றும் பெரும்பாலும் சூடானது, ஆதரவாளர்கள் பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் வறுமை குறைப்புக்கான அதன் நன்மைகளை வலியுறுத்துகின்றனர்

Check Also

android mobile

Android Mobile: வசதியும் ஆபத்தும் ஒன்றே நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள்

நண்பர்கள், குடும்பத்தினருடன் தொடர்பில் இருப்பது, தகவல்களை அணுகுவது, பொழுதுபோக்கு என பல்வேறு விதங்களில் பயனுள்ளவை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimized by Optimole