உலகின் மிக குறைந்த ஊழல் நிறைந்த நாடுகளின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது, இந்தியா தரவரிசை…

உலகின் மிகவும் ஊழல் நிறைந்த மற்றும் மிகவும் குறைவான ஊழல் நிறைந்த நாடுகளின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் இந்தியா எந்த இடத்தில் உள்ளது என்பதைப் பார்ப்போம்.

2024 ஜனவரியில் வெளியிடப்பட்ட ட்ரான்ஸ்பேரன்சி இண்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் ஊழல் அறிவாய் குறியீட்டின் (CPI)படி, இந்தியா 93வது இடத்தில் உள்ளது. 2022 ஆம் ஆண்டில் இந்தியா 85வது இடத்தில் இருந்தது, அதாவது ஒரு வருடத்தில் 8 இடங்கள் பின்னுக்கு சரிந்துள்ளது. இந்தக் குறியீட்டில் 0 புள்ளிகள் மிகவும் ஊழல் நிறைந்த நாட்டையும், 100 புள்ளிகள் மிகவும் குறைவான ஊழல் நிறைந்த நாட்டையும் குறிக்கின்றன.

உலகின் மிகவும் குறைவான ஊழல் நிறைந்த நாடுகள்:

 1. டென்மார்க் (90 புள்ளிகள்)
 2. ஃபின்லாந்து (87 புள்ளிகள்)
 3. நியூசிலாந்து (85 புள்ளிகள்)
 4. சிங்கப்பூர் (83 புள்ளிகள்)
 5. ஸ்வீடன் (82 புள்ளிகள்)
 6. சுவிட்சர்லாந்து (82 புள்ளிகள்)
 7. நெதர்லாந்து (79 புள்ளிகள்)
 8. ஜெர்மனி (78 புள்ளிகள்)
 9. லக்ஸம்பர்க் (78 புள்ளிகள்)

உலகின் மிகவும் ஊழல் நிறைந்த நாடுகள்:

 1. சோமாலியா (11 புள்ளிகள்)
 2. தெற்கு சூடான் (13 புள்ளிகள்)
 3. வெனிசுலா (13 புள்ளிகள்)
 4. சிரியா (13 புள்ளிகள்)
 5. எக்குவடோரியல் கினி (14 புள்ளிகள்)
 6. ஐபி சென்ட்ரல் ஆப்ரிكان ரிபப்ளிக் (14 புள்ளிகள்)
 7. டர்மெனிஸ்டான் (16 புள்ளிகள்)
 8. வடக்கு கொரியா (17 புள்ளிகள்)
 9. யேமன் (16 புள்ளிகள்)
 10. வெனிசுவலா (14 புள்ளிகள்)

இந்தியாவின் நிலை:

 • இந்தியாவின் மொத்தப் புள்ளிகள் 39 ஐ மட்டுமே எட்டியுள்ளன. 2022 ஆம் ஆண்டில் அதன் மொத்தப் புள்ளிகள் 40 ஆக இருந்தன.
 • இந்தியாவின் ஊழல் நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்படவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது.
 • ஆசியாவில், சிங்கப்பூர், ஹாங்காங், யுனைடெட் அரபு அமீரகங்கள் ஆகிய நாடுகள் இந்தியாவை விட சிறந்த இடத்தில் உள்ளன.
 • சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் அரசாங்கம் ஊழலை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. இருப்பினும், இந்த நடவடிக்கைகளின் தாக்கம் இன்னும் முழுமையாக உணரப்படவில்லை.

Check Also

இணை வாழ்வு: யானைகளின் மாபெரும் இடம்பெயர்வு

1. கலைக்கண்காட்சி: 2024ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 3ம் தேதி, கோயம்பத்தூரில் “இணை வாழ்வு: யானைகளின் மாபெரும் இடம்பெயர்வு” என்ற தலைப்பில் …

Optimized by Optimole