உலக ராணுவ பல மதிப்பீட்டில் இந்தியா 4வது இடம்:


2024 ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி மாதம் வெளியிடப்பட்ட உலக ராணுவ பல மதிப்பீட்டில் இந்தியா 4வது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. இந்தப் பட்டியலில் அமெரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது, அடுத்து சீனா, ரஷ்யா, இந்தியா ஆகிய நாடுகள் உள்ளன.

இந்திய ராணுவத்தின் பலம் பின்வரும் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டது:

  • ஆயுதப் பொருட்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் தரம்
  • ராணுவ வீரர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் பயிற்சி
  • ராணுவத் தளவாடங்களின் நிலை
  • ராணுவத்தின் நிதிநிலை

இந்திய ராணுவம் நில, வான் மற்றும் கடல் ஆகிய மூன்று முனைகளிலும் சக்திவாய்ந்ததாக உள்ளது. இந்தியாவில் உலகின் இரண்டாவது பெரிய நிலப்பரப்பு உள்ளது, மேலும் இந்திய ராணுவம் உலகின் நான்காவது பெரிய நில ராணுவமாகும். இந்தியாவில் ஒரு பெரிய வான் படையும் உள்ளது, மேலும் இந்தியக் கடற்படை உலகின் நான்காவது பெரிய கடற்படையாகும்.

இந்திய ராணுவம் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் தீவிரமாக மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தியா புதிய ஆயுதங்கள் மற்றும் தளவாடங்களை வாங்குகிறது, மேலும் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் மேம்பட்ட பயிற்சி பெறுகின்றனர். இந்திய அரசு ராணுவத்தை மேலும் பலப்படுத்துவதற்காக பெருமளவிலான நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.

இந்தியாவின் உலக ராணுவ பல மதிப்பீட்டில் உயர்ந்த இடத்தைப் பிடித்திருப்பது இந்தியாவின் உலக அரங்கில் செல்வாக்கை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Check Also

இணை வாழ்வு: யானைகளின் மாபெரும் இடம்பெயர்வு

1. கலைக்கண்காட்சி: 2024ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 3ம் தேதி, கோயம்பத்தூரில் “இணை வாழ்வு: யானைகளின் மாபெரும் இடம்பெயர்வு” என்ற தலைப்பில் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Optimized by Optimole