பார்பி” திரைப்படம் ஆஸ்கார் புறக்கணிப்புக்கு இணையத்தில் அதிருப்தி:

“பார்பீ” திரைப்படம் ஆஸ்கார் விருதுகளுக்கான போட்டியில் இருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டதற்கு இணையத்தில் பெரும் அதிருப்தி எழுந்துள்ளது. இந்த திரைப்படம், கனவுலகில் இருந்து வந்த பார்பீ என்ற பொம்மையின் வாழ்க்கையைப் பற்றியது. இது, பாலின பாத்திரங்களுக்கு எதிரான பாரம்பரிய கருத்துகளை உடைத்து, பெண்கள் தங்கள் தனித்துவத்தையும் திறமைகளையும் கொண்டாடுவதை ஊக்குவிக்கும் ஒரு படம் என்று விமர்சகர்கள் பாராட்டியுள்ளனர்.

இந்த திரைப்படம், சிறந்த அசல் திரைப்படம், சிறந்த இயக்கம், சிறந்த நடிப்பு (மார்கோட் ரோபி), சிறந்த திரைக்கதை ஆகிய பிரிவுகளில் ஆஸ்கார் விருதுகளுக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று பலர் நம்புகிறார்கள். இருப்பினும், இந்த திரைப்படம் எந்தவொரு பிரிவினருக்கும் பரிந்துரைக்கப்படவில்லை.

இந்த புறக்கணிப்பிற்கு எதிராக சமூக ஊடகங்களில் பலர் தங்கள் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். “பார்பீ” திரைப்படம், ஆஸ்கார் விருதுகளுக்கான சிறந்த திரைப்படம் என்று பலர் வாதிட்டுள்ளனர். இந்த திரைப்படம், பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்கள் அதிகாரமளித்தல் ஆகிய முக்கியமான தலைப்புகளைப் பற்றி பேசுகிறது. இந்த முக்கியமான தலைப்புகளைப் பற்றி பேசும் ஒரு படம் ஆஸ்கார் விருதுக்கு தகுதியானது என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள்.

“பார்பீ” திரைப்படம், ஆஸ்கார் விருதுக்கு தகுதியற்றது என்று சிலர் வாதிடுகின்றனர். இந்த திரைப்படம், ஒரு பொம்மையின் வாழ்க்கையைப் பற்றிய ஒரு சிறு குழந்தைகள் திரைப்படம் என்று அவர்கள் கூறுகின்றனர். இந்த திரைப்படம், ஆஸ்கார் விருதுகளுக்கான போட்டியில் இருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டது நியாயமானது என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள்.

இறுதியில், “பார்பீ” திரைப்படம் ஆஸ்கார் விருதுகளுக்கான போட்டியில் இருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டது ஏன் என்பது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய தலைப்பு. இந்த புறக்கணிப்பிற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். பாலின சமத்துவம் மற்றும் பெண்கள் அதிகாரமளித்தல் ஆகிய தலைப்புகளைப் பற்றி பேசும் ஒரு திரைப்படம் ஆஸ்கார் விருதுக்கு தகுதியானது என்று பலர் நம்புகிறார்கள். இருப்பினும், சிலர் இந்த திரைப்படம், ஆஸ்கார் விருதுகளுக்கான போட்டியில் இருந்து புறக்கணிக்கப்பட்டது நியாயமானது என்று நம்புகிறார்கள்.

Check Also

இணை வாழ்வு: யானைகளின் மாபெரும் இடம்பெயர்வு

1. கலைக்கண்காட்சி: 2024ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 3ம் தேதி, கோயம்பத்தூரில் “இணை வாழ்வு: யானைகளின் மாபெரும் இடம்பெயர்வு” என்ற தலைப்பில் …

Optimized by Optimole